Tags

, , , , ,

Jurang-Jurang Neraka

Feb 28, ’11 12:07 AM
untuk semuanya

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Ada tujuh tingkatan Neraka yang telah Allah Azza wa Jalla siapkan untuk jin dan manusia sebagai balasan sebesar-besarnya bagi yang mendurhakai Allah dan jalan lurus-Nya.

1.       Neraka Jahanam

Adalah kita kenal sebagai neraka yang terdahsyat. Nama neraka ini bisa mewakili nama dari seluruh neraka.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: “Kamu pasti akan dikalahkan  dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya”. Qs Ali Imran 12

Adapun penghuni neraka jahanam adalah:

1.       Orang-orang kafir

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang  yang  mengada-adakan kedustaan  terhadap Allah atau mendustakan yang hak  tatkala yang hak itu datang kepadanya?  Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?” QS Al Ankabut: 68

2.       Orang yang durhaka terhadap atasannya. Dalam hal ini bisa berarti kepada Allah, Rasul, maupun pimpinannya.

“dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga.”Qs maryam: 86

3.       Pengikut-pengikut syetan dan pengabdi hawa nafsu.

4.       Penantang Allah dan Rasul-Nya.

5.       Penimbun dosa.

6.       Orang yang mengingkari wajib zakat serta tidak mensyukuri nikmat AllahSubhanallahu wa Ta’ala.

Bahan bakar neraka ini adalah dari emas dan perak.

2.       Neraka Ladlo

Arti dari kata ladlo adalah api yang mengelupas kulit kepala.

Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak,

yang mengelupas kulit kepala, Qs Al Maarij15-16

Penghuni neraka ladlo adalah:

1.  Pendusta agama. Siapakah manusia yang tergolong sebagai pendusta agama?

Dialah orang-orang yang tidak mau mempelajari agama, orang-orang yang menghukumi sesuatu dengan menurutkan hawa nafsunya, orang-orang yang mengimani sebagian dalil dan mendustakan sebagian yang lain, serta orang-orang yang mendatangkan dalil palsu.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya  dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” QS Al Hujurat 1

2.  Orang-orang yang suka menyimpan harta. Dalam hal ini orang tersebut suka menyimpan harta bahkan untuk dirinya sendiri. Orang tersebut sangat bakhil bahkan untuk kebutuhan manusiawinya sendiri.

3.       Neraka Hutamah.

Arti dari kata hutamah adalah api yang panasnya hingga membakar lubuk hati terdalam seorang manusia).

Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?

api  Allah yang dinyalakan,

yang  sampai ke hati.

QS Al Humazah: 5-7

Penghuni neraka ini adalah:

1. Orang yang mencela dan mencaci orang lain, termasuk mengghibah.

2. Orang yang suka menumpuk harta. Yang memesan tiket neraka ini adalah orang-orang yang suka menumpuk harta terhadap orang lain. Padahal dalam harta kita ada hak-hak orang lain yang wajib ditunaikan.

4.       Neraka Sa’ir

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak  Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka, QS An Nisaa: 10

Sa’ir berarti api yang menyala-nyala.

Penghuni neraka Sa’ir

1. Pemakan harta anak yatim.

2. Orang yang dzalim. Dzalim di sini berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Kedzaliman yang mempunyai derajat tertinggi adalah syirik atau perbuatan menyekutukan Allah. Kemudian pada tingkatan kedua adalah melakukan bid’ah.

3. Orang yang terperdaya atau bangga dengan urusan dunia

4. Tidak taat kepada  Allah dan Rasul-Nya.

Dalam riwayat dikisahkan bahwa penduduk neraka ini akan dibutakan matanya dan kulitnya menjadi setinggi gunung Uhud. Kemudian kulit itu dicabik-cabik, dibakar, setelah hangus kulit tersebut diperbarui kembali. Dicabik-cabik kembali, dibakar, serta dihanguskan.

5.  Neraka Saqar

Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar ?”

Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,”  QS Al Mudatsir: 42-43

Penghuni neraka Saqar adalah:

1.       Orang yang suka meninggalkan shalat.

2.       Orang yang gemar membicarakan hal yang bathil.

3.       Orang yang tidak peduli terhadap penderitaan orang-orang miskin.

6.       Neraka Jahim

“niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim,” QS At Takatsur: 6

Penghuni neraka Jahim adalah

1.       Orang yang bergelimang dalam urusan dunia.

2.       Orang yang bergelimang dalam dosa.

“Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka.” QS Al Maidah: 86

7.       Neraka Hawiyah

Adalah neraka yang paling ‘sederhana’, yaitu panasnya bisa membakar seluruh tubuh sampai masuk ke otak dan hati yang paling dalam.

Penghuni neraka Hawiyah adalah

1.  Disediakan untuk manusia yang timbangan kebaikannya lebih sedikit daripada amal keburukannya.

2. Orang-orang munafik, termasuk orang-orang yang tidak banyak berdzikir, gemar membicarakan keburukan orang lain, mudah dipuji, mudah kecewa, menyukai popularitas semata.

“maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.

Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?

api yang sangat panas.”

qs al qoriah: 9-11

“Ibu-ibu rahimakumullah, setelah tahu tentang neraka ini, semoga kita jadi tahu ya, apakah ada kamar atas nama kita di Neraka sana?”

-Na’udzubillah-

(Ceramah Ustadz Muhibbin Bahrun, Lc. 22022011)